[Guide] Make your own 0.8 MuWeb Template

Lesh0

Active Member
Joined
Apr 22, 2008
Messages
705
Reaction score
89
Както вече сте направили темплейта в html формат сега трябва да го пренесем html файла в "index.php".
След това трябва да аднем codes за muweb така че когато темплейта е applied to muweb , трябва да работи !!!!
Започваме с кодовете !
PHP Code:
Code:
<?
session_start();
header("Cache-control: private");
ob_start();
$timeStart=gettimeofday();
$timeStart_uS=$timeStart["usec"];
$timeStart_S=$timeStart["sec"];
require("config.php");
include("includes/web_modules.php");
include("includes/clean_var.php");
include("includes/login.class.php");
login();
logincheck();
check_user();
?>

Website Title:
PHP Code:
Code:
<?php require("config.php"); echo($muweb['webtitle']); ?>&nbsp;<?
if(!isset($_GET['op'])){echo("News");}
else{echo(ucfirst($_GET['op']));}
?>

Login:
PHP Code:
Code:
<?php        if ((isset($_SESSION['pass'])) && (isset($_SESSION['user'])))
{
echo "<form action='' method='post' name='logout_account' id='logout_account'>
             <table width='166' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
              <tr>
               <td colspan='2' scope='row' class='text_login' align='left'>You are loged in $_SESSION[user]
               <input name='logoutaccount' type='hidden' id='logoutaccount' value='logoutaccount'></td>
              </tr>
              <tr>
               <th width='62' height='33' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='Logout!' type='submit' class='button' id='Logout!' title='Logout!' value='Logout!'>
               </div></th>
               <td width='104' scope='row'><div align='left' title='Control Panel' class='link_menu'><a href='index.php?op=user'>Control

Panel </a></div></td>
              </tr>
             </table>
            </form>";

}
else
{
echo "<form action='' method='post' name='login_account' id='login_account'>
             <table width='166' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
              <tr>
               <td height='16' colspan='2' class='text_login' scope='row' align='left'>Username</td>
              </tr>
              <tr>
               <th height='16' colspan='2' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='login' type='text' class='login_field' id='login' title='Username' size='15' maxlength='10'>
                 <input name='account_login' type='hidden' id='account_login' value='account_login'>
               </div></th>
              </tr>
              <tr>
               <td height='16' colspan='2' class='text_login' scope='row' align='left'>Password</td>
              </tr>
              <tr>
               <th colspan='2' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='pass' type='password' class='login_field' id='pass' title='Password' size='15' maxlength='10'>
               </div></th>
              </tr>
              <tr>
               <th width='62' height='33' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='Submit' type='submit' class='button' value='Login!' title='Login'>
               </div></th>
               <td width='104' scope='row'><div align='left' title='Lost Password' class='link_menu'><a href='index.php?

op=lostpassword'>Lost Password </a></div></td>
              </tr>
             </table>
            </form>";

} ?>

Display Contents:
PHP Code:
Code:
<? if(!isset($_GET['op']) && !isset($_GET['news'])){
         include("modules/news.php"); }
         elseif(isset($_GET['news'])){
         include("modules/news_full.php"); }
         elseif(isset($_GET['op'])){
         modules();} ?>

Ending Codes:
PHP Code:
Code:
<?
ob_end_flush();
?>

Server Information:
Code:
Code:
<div align="left">
<script type="text/javascript" src="includes/textfader.js"></script>
<script type="text/javascript">
function throbFade() {
 fade(2, Math.floor(throbStep / 2), (throbStep % 2) ? false : true);
 setTimeout("throbFade();", (throbStep % 2) ? 100 : 4000);
 if (++throbStep > fader[2].message.length * 2 - 1) throbStep = 0;
}
fader[2] = new fadeObj(2, 'statistics', 'FF0000', 'CCCCCC', 30, 30, false);
<? statisitcs(); ?>
var throbStep = 0;
setTimeout("throbFade();", 1000);
</script>
<div id="statistics"></div>
</div>

CSS (Cascading Style Sheet) и javascript, важен опцийте в сайта да работат:
Code:
Code:
<script type="text/javascript" src="includes/helptip.js"></script>
<link href="images/muweb_default.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Екстра Кодове:
Music Player:
PHP Code:
Code:
<? require("config.php"); if($muweb['music'] == '1'){show("
    <table border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>
          <tr>
      <td height='24'><div align='center'>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td height='24'><div align='center'>
        <object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000'

codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0' width='400' height='20'>
         <param name='movie' value='music.swf'>
         <param name=quality value=high>
         <embed src='music.swf' width='400' height='20' quality=high pluginspage='http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?

P1_Prod_Version=ShockwaveFlash' type='application/x-shockwave-flash' bgcolor='#480000' d='f'></embed>
        </object>
      </div></td>
     </tr>
    </table>"); } ?>

Server Name(линкнат към main url):
PHP Code:
Code:
<? echo($muweb['servername']); ?>

Current Module:
PHP Code:
Code:
<? curent_module(); ?>

Advertisments:
PHP Code:
Code:
<? include("includes/ads.txt"); ?>

Page Generation Time:
PHP Code:
Code:
<?
$timeEnd=gettimeofday();
$timeEnd_uS=$timeEnd["usec"];
$timeEnd_S=$timeEnd["sec"];

$ExecTime_S=($timeEnd_S+($timeEnd_uS/1000000))-($timeStart_S+($timeStart_uS/1000000));
Print "<span class=text_normal_white2>Generation Time: ".($ExecTime_S*1000)."</span>";
?>

Website Icon:
Code:
Code:
<link REL="SHORTCUT ICON" HREF="images/favicon.ico">


За да работи сайта нормално са нужни само главните кодове не са нужни екстра кодовете.За да сложим кодовете в сайта и да работат трябва да отворим index.php с нотепад и да ги сложим !!Като започнете да слагате кодовете в index.php в началото не слагате нищо но след първия код слагате </html> за да ги разделяте ! след това потарсете тага <title>и тага </title> !Сменете всичко м/у 2та тага с кодовете на сайта!След тага </title> сложете кодовете за CSS и javascript.Добре последните 3 кода са !ЗА! как да подредите сайта си !Ако разбирате или се справяте добре с html , тогава това няма да ви е затруднение !!

Единствения начин да ви обясня как точно да подредите правялно кодовете е да ви дам пример :

Давам ви примерен темлейт просто да ви покажа как да го подредите:
Code:
Code:
<?
session_start();
header("Cache-control: private");
ob_start();
$timeStart=gettimeofday();
$timeStart_uS=$timeStart["usec"];
$timeStart_S=$timeStart["sec"];
require("config.php");
include("includes/web_modules.php");
include("includes/clean_var.php");
include("includes/login.class.php");
login();
logincheck();
check_user();
?>
<html>
<head>
<title><?php require("config.php"); echo($muweb['webtitle']); ?>&nbsp;<?
if(!isset($_GET['op'])){echo("News");}
else{echo(ucfirst($_GET['op']));}
?> </title>
<script type="text/javascript" src="includes/helptip.js"></script>
<link href="images/muweb_default.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 12px;
  color: #333333;
}
body {
  background-color: #000000;
}
-->
</style></head>

<body>
<table width="800" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#999999">
 <tr>
  <td height="200" colspan="2" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="200" bgcolor="#FFFFFF">Login:<!--Login Code Goes Here--><br />
    <br />
    <br />
  
  </td>
  <td width="595" rowspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><table width="500" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
    <td>Content:</td>
   </tr>
  </table>
   <table width="500" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#999999">
   <tr>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><!--Content Code Goes Here-->&nbsp;</td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td bgcolor="#FFFFFF">Menu:<br />
    <br />
    <br />
   
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td bgcolor="#FFFFFF">Server:<!--Server Code Goes Here--><br />
  <br />
  <br /></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
<?
ob_end_flush();
?>

Искам да се извиня , че "Guide" ми е на бъ. а във форума не са само бълари! Причината по която е на бг. е че този "Guide" го имам от отдавна и съм го превел на бг. и просто не ми се занимаваше да го пиша на английски :( ! Надявам се да не ми се сърдите много ! И се извинявам
 
 • Like
Reactions: LilPubzy and z0r7ex

ProHouse

New Member
Joined
Apr 28, 2008
Messages
57
Reaction score
0
Eдно въпросче трябва ли да променяме нещо по кодовете
 

Murder

New Member
Joined
Apr 21, 2008
Messages
502
Reaction score
74
Трябва ми music.swf обаче за MuWeb 0.8 ша сам благодарен ако някои ъплоад тоя файл :)
 

ReaL

New Member
Joined
Apr 13, 2008
Messages
1,244
Reaction score
656
Eдно въпросче трябва ли да променяме нещо по кодовете

Почти всичко ;)
и сам можеш да се сетиш кое :p
 

Life

Well-Known Member
Joined
Nov 13, 2008
Messages
1,367
Reaction score
509
Аз пък мисля че трябва да поставиш няколко javascript кодчета във няколко файла :)
 

CrazYtol3

Member
Joined
Mar 2, 2009
Messages
76
Reaction score
35
Някой можели направи ТЕМА КАК СЕ Защитава уеБ че аз не сум много добре с защитата на Уебсайтове