[Guide] Make your own 0.8 MuWeb Template

Lesh0

Active Member
Joined
Apr 22, 2008
Messages
705
Reaction score
89
Както вече сте направили темплейта в html формат сега трябва да го пренесем html файла в "index.php".
След това трябва да аднем codes за muweb така че когато темплейта е applied to muweb , трябва да работи !!!!
Започваме с кодовете !
PHP Code:
Code:
<?
session_start();
header("Cache-control: private");
ob_start();
$timeStart=gettimeofday();
$timeStart_uS=$timeStart["usec"];
$timeStart_S=$timeStart["sec"];
require("config.php");
include("includes/web_modules.php");
include("includes/clean_var.php");
include("includes/login.class.php");
login();
logincheck();
check_user();
?>

Website Title:
PHP Code:
Code:
<?php require("config.php"); echo($muweb['webtitle']); ?>&nbsp;<?
if(!isset($_GET['op'])){echo("News");}
else{echo(ucfirst($_GET['op']));}
?>

Login:
PHP Code:
Code:
<?php        if ((isset($_SESSION['pass'])) && (isset($_SESSION['user'])))
{
echo "<form action='' method='post' name='logout_account' id='logout_account'>
             <table width='166' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
              <tr>
               <td colspan='2' scope='row' class='text_login' align='left'>You are loged in $_SESSION[user]
               <input name='logoutaccount' type='hidden' id='logoutaccount' value='logoutaccount'></td>
              </tr>
              <tr>
               <th width='62' height='33' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='Logout!' type='submit' class='button' id='Logout!' title='Logout!' value='Logout!'>
               </div></th>
               <td width='104' scope='row'><div align='left' title='Control Panel' class='link_menu'><a href='index.php?op=user'>Control

Panel </a></div></td>
              </tr>
             </table>
            </form>";

}
else
{
echo "<form action='' method='post' name='login_account' id='login_account'>
             <table width='166' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
              <tr>
               <td height='16' colspan='2' class='text_login' scope='row' align='left'>Username</td>
              </tr>
              <tr>
               <th height='16' colspan='2' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='login' type='text' class='login_field' id='login' title='Username' size='15' maxlength='10'>
                 <input name='account_login' type='hidden' id='account_login' value='account_login'>
               </div></th>
              </tr>
              <tr>
               <td height='16' colspan='2' class='text_login' scope='row' align='left'>Password</td>
              </tr>
              <tr>
               <th colspan='2' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='pass' type='password' class='login_field' id='pass' title='Password' size='15' maxlength='10'>
               </div></th>
              </tr>
              <tr>
               <th width='62' height='33' scope='row'><div align='left'>
                 <input name='Submit' type='submit' class='button' value='Login!' title='Login'>
               </div></th>
               <td width='104' scope='row'><div align='left' title='Lost Password' class='link_menu'><a href='index.php?

op=lostpassword'>Lost Password </a></div></td>
              </tr>
             </table>
            </form>";

} ?>

Display Contents:
PHP Code:
Code:
<? if(!isset($_GET['op']) && !isset($_GET['news'])){
         include("modules/news.php"); }
         elseif(isset($_GET['news'])){
         include("modules/news_full.php"); }
         elseif(isset($_GET['op'])){
         modules();} ?>

Ending Codes:
PHP Code:
Code:
<?
ob_end_flush();
?>

Server Information:
Code:
Code:
<div align="left">
<script type="text/javascript" src="includes/textfader.js"></script>
<script type="text/javascript">
function throbFade() {
 fade(2, Math.floor(throbStep / 2), (throbStep % 2) ? false : true);
 setTimeout("throbFade();", (throbStep % 2) ? 100 : 4000);
 if (++throbStep > fader[2].message.length * 2 - 1) throbStep = 0;
}
fader[2] = new fadeObj(2, 'statistics', 'FF0000', 'CCCCCC', 30, 30, false);
<? statisitcs(); ?>
var throbStep = 0;
setTimeout("throbFade();", 1000);
</script>
<div id="statistics"></div>
</div>

CSS (Cascading Style Sheet) и javascript, важен опцийте в сайта да работат:
Code:
Code:
<script type="text/javascript" src="includes/helptip.js"></script>
<link href="images/muweb_default.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Екстра Кодове:
Music Player:
PHP Code:
Code:
<? require("config.php"); if($muweb['music'] == '1'){show("
    <table border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>
          <tr>
      <td height='24'><div align='center'>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td height='24'><div align='center'>
        <object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000'

codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0' width='400' height='20'>
         <param name='movie' value='music.swf'>
         <param name=quality value=high>
         <embed src='music.swf' width='400' height='20' quality=high pluginspage='http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?

P1_Prod_Version=ShockwaveFlash' type='application/x-shockwave-flash' bgcolor='#480000' d='f'></embed>
        </object>
      </div></td>
     </tr>
    </table>"); } ?>

Server Name(линкнат към main url):
PHP Code:
Code:
<? echo($muweb['servername']); ?>

Current Module:
PHP Code:
Code:
<? curent_module(); ?>

Advertisments:
PHP Code:
Code:
<? include("includes/ads.txt"); ?>

Page Generation Time:
PHP Code:
Code:
<?
$timeEnd=gettimeofday();
$timeEnd_uS=$timeEnd["usec"];
$timeEnd_S=$timeEnd["sec"];

$ExecTime_S=($timeEnd_S+($timeEnd_uS/1000000))-($timeStart_S+($timeStart_uS/1000000));
Print "<span class=text_normal_white2>Generation Time: ".($ExecTime_S*1000)."</span>";
?>

Website Icon:
Code:
Code:
<link REL="SHORTCUT ICON" HREF="images/favicon.ico">


За да работи сайта нормално са нужни само главните кодове не са нужни екстра кодовете.За да сложим кодовете в сайта и да работат трябва да отворим index.php с нотепад и да ги сложим !!Като започнете да слагате кодовете в index.php в началото не слагате нищо но след първия код слагате </html> за да ги разделяте ! след това потарсете тага <title>и тага </title> !Сменете всичко м/у 2та тага с кодовете на сайта!След тага </title> сложете кодовете за CSS и javascript.Добре последните 3 кода са !ЗА! как да подредите сайта си !Ако разбирате или се справяте добре с html , тогава това няма да ви е затруднение !!

Единствения начин да ви обясня как точно да подредите правялно кодовете е да ви дам пример :

Давам ви примерен темлейт просто да ви покажа как да го подредите:
Code:
Code:
<?
session_start();
header("Cache-control: private");
ob_start();
$timeStart=gettimeofday();
$timeStart_uS=$timeStart["usec"];
$timeStart_S=$timeStart["sec"];
require("config.php");
include("includes/web_modules.php");
include("includes/clean_var.php");
include("includes/login.class.php");
login();
logincheck();
check_user();
?>
<html>
<head>
<title><?php require("config.php"); echo($muweb['webtitle']); ?>&nbsp;<?
if(!isset($_GET['op'])){echo("News");}
else{echo(ucfirst($_GET['op']));}
?> </title>
<script type="text/javascript" src="includes/helptip.js"></script>
<link href="images/muweb_default.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 12px;
  color: #333333;
}
body {
  background-color: #000000;
}
-->
</style></head>

<body>
<table width="800" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#999999">
 <tr>
  <td height="200" colspan="2" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="200" bgcolor="#FFFFFF">Login:<!--Login Code Goes Here--><br />
    <br />
    <br />
  
  </td>
  <td width="595" rowspan="3" align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><table width="500" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
    <td>Content:</td>
   </tr>
  </table>
   <table width="500" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#999999">
   <tr>
    <td bgcolor="#CCCCCC"><!--Content Code Goes Here-->&nbsp;</td>
   </tr>
  </table></td>
 </tr>
 <tr>
  <td bgcolor="#FFFFFF">Menu:<br />
    <br />
    <br />
   
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td bgcolor="#FFFFFF">Server:<!--Server Code Goes Here--><br />
  <br />
  <br /></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
<?
ob_end_flush();
?>

Искам да се извиня , че "Guide" ми е на бъ. а във форума не са само бълари! Причината по която е на бг. е че този "Guide" го имам от отдавна и съм го превел на бг. и просто не ми се занимаваше да го пиша на английски :( ! Надявам се да не ми се сърдите много ! И се извинявам
 
 • Like
Reactions: LilPubzy and z0r7ex
Eдно въпросче трябва ли да променяме нещо по кодовете
 
Трябва ми music.swf обаче за MuWeb 0.8 ша сам благодарен ако някои ъплоад тоя файл :)
 
Eдно въпросче трябва ли да променяме нещо по кодовете

Почти всичко ;)
и сам можеш да се сетиш кое :p
 
Аз пък мисля че трябва да поставиш няколко javascript кодчета във няколко файла :)
 
Някой можели направи ТЕМА КАК СЕ Защитава уеБ че аз не сум много добре с защитата на Уебсайтове