[Help] Дайте скрипт за работа с услугите на Wisdom