[Help] Трябва ми помощ с воте системата за 5 кредита

Proxy

New Member
Joined
Aug 30, 2010
Messages
53
Reaction score
4
Нали знаете вота на дамиан за 5 кредита знаете ли как да го опрая защтото вотва по безкраи пати искам да е само по 1 пат ;( моля за помощ
Code:
if ((isset($_SESSION['pass'])) && (isset($_SESSION['user'])))
{
//Configuration
$credits = '0';           //Credits per vote
$votehours = '12';        // 1= 1 hour, 2= 2 hours ......, 12= 12 hours


//Start voting code
$vote = clean_var($_GET['vote']);
$exist = mssql_fetch_array(mssql_query("SELECT * FROM memb_info WHERE memb___id='$vote'"));
if(!$exist){
echo"<center><font color=red style='font-size: 10pt'><b>Потребителят $vote не съществува!</b></font></center>";}
else{
$account=$exist['memb___id'];
$voteaccount=$_SESSION['user'];
$del = mssql_query("DELETE FROM Vote WHERE VoteEnd < ".time()."");
$voted = mssql_fetch_array(mssql_query("SELECT * FROM Vote WHERE account='$account' and voteaccount='$voteaccount'"));

if(!$voted) 
{ 
$votetime = $votehours * 3600;
$query = mssql_fetch_array(mssql_query("exec XCredits '".$account."','".$credits."';"));
$query = mssql_fetch_array(mssql_query("exec Votes '".$account."','1';"));
$sql = mssql_query("INSERT INTO Vote VALUES('$account',".( time() + $votetime ).",'$voteaccount')"); 
echo"<center><font color=green style='font-size: 10pt'><b>Вие гласувахте за $account и той получи $credits кредита за WebShop-а.<br> Можете да гласувате отново за него след $votehours часа.</b></font></center>";
}
else{
$voteip = mssql_fetch_array(mssql_query("SELECT * FROM Vote WHERE account='$account' and voteaccount='$voteaccount'"));
if($voteip['VoteEnd'] > time()) 
{
$voteend = $voteip['VoteEnd'] - time(); 
echo "<center><font color=white style='font-size: 10pt'><b>Вече сте гласували за $account. Можете да гласувате отново за него след <br><script src=\"images/clock.js\" type=\"text/javascript\"></script><div id=\"bxx\"></div><script src=\"images/clock.js\" type=\"text/javascript\"></script><div id=\"bxx\"></div><SCRIPT language=\"JavaScript\">pp='$voteend'; pk='1'; pl='$account'; ps=''; t(); </script></b></font></center>"; 
}
}
}}
else{ echo"<center><font color=green style='font-size: 10pt'><b>Трябва да влезете с акаунта си, за да гласувате.<br> Регистрирайте се от <a href='?op=register'>ТУК</a>.</b></font></center>";
}
?>
<br><br><br>
 
Таблица "Vote" създал ли си в DataBase?
 
Дори да го добави това пак ще има проблем с Proxy-тата защото като гледам тоя script няма защита пак ще могат влизат от други IP-та и да си правят free кредити .
 
Дори да го добави това пак ще има проблем с Proxy-тата защото като гледам тоя script няма защита пак ще могат влизат от други IP-та и да си правят free кредити .

не е добавил таблицата и незаписва времето така ще си цъкат нонстоп (chuckle)
Забележи, че тук дори и да съм с прокси ако ми запише вота в DB ще ми изпише:

Вече сте гласували за $account. Можете да гласувате отново за него след <br><script src=\"http://darksteam.net/images/clock.js\" type=\"text/javascript\"></script><div id=\"bxx\"></div><script src=\"http://darksteam.net/images/clock.js\" type=\"text/javascript\"></script><div id=\"bxx\"></div><SCRIPT language=\"JavaScript\">pp='$voteend'; pk='1'; pl='$account'; ps=''; t(); </script></b>
 
Last edited:
ще пробвам с таблицата бях забрайл ;)
 
Blacko драсни в скаип да ми помогнешс таблицата
 
Blacko драсни в скаип да ми помогнешс таблицата

Blacko (think)

Набрали сте грешен или не съществуващ номер (chuckle)

Пишеш това в QA и ще се оправи:


Code:
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Vote]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[Vote]
GO

CREATE TABLE [dbo].[Vote] (
 [account] [varchar] (255) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL ,
 [voteaccount] [varchar] (255) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL ,
 [VoteEnd] [bigint] NOT NULL 
) ON [PRIMARY]
GO
 
не става пак прави по безкраини пати ..
 
като напрая ДБто ко треа прая после ?
 
В таблица MuOnline ли го правиш? Трябва да има записи в нея.
 
прая го в дбто му онлине>таблес и Backo дето ми даде кода го сложих и ми направи таблицата воте.Но пак вотва по безкраи пати
 
А прави ли някакви записи в тази новата таблица (think)
 
1- като вотна не прави записи
2- аз ли треа ги пиша