[Guide] SQL Query To Delete Empty Accounts

PaskaL

New Member
Joined
Apr 14, 2008
Messages
29
Reaction score
42
-=EN=- , -=BG=-

HOW TO USE:
Easiest way is with your SQL Query Analyser. Open it (Start -> Programs -> Microsoft SQL Server -> Query Analyzer), login and Now simply copy-paste the code and press F5 to run it!

Как да го ползваме:
Лесния начин е да отворим нашия SQL Query Analyser . Отваряме го (Start -> Programs -> Microsoft SQL Server -> Query Analyzer) Логваме се. Сега просто копираме и поставяме и натискаме F5 за да се стартира


RUN THIS ONLY FIRST TIME!
Стартирате този скрипт само 1-вия път !


Code:
Use MuOnline
alter table memb_info
add active int
alter table VI_CURR_INFO
add active int


RUN THIS EVERYTIME YOU WANT TO DELETE EMPTY ACCOUNTS
Стартирате това всеки път като искате да изтриете празните акаунти

Code:
Use MuOnline
Update dbo.memb_info
SET active = 0
Update dbo.memb_info
SET active = 1 FROM memb_info join Character on memb_info.memb___id=Character.AccountID
collate Latin1_general_CI_AS
Update dbo.VI_CURR_INFO
SET active = 0
Update dbo.VI_CURR_INFO
SET active = 1 FROM VI_CURR_INFO join Character on VI_CURR_INFO.memb___id=Character.AccountID
collate Latin1_general_CI_AS
SELECT * FROM VI_CURR_INFO join MEMB_INFO on VI_CURR_INFO.memb___id=MEMB_INFO.memb___id
collate Latin1_general_CI_AS WHERE memb_info.active = 0 AND VI_CURR_INFO.active=0
DELETE FROM VI_CURR_INFO WHERE VI_CURR_INFO.active=0
DELETE FROM MEMB_INFO WHERE memb_info.active = 0


There you go, all accounts that have no characters in them are deleted and you get a nice list of all the deleted accounts!
Eто на готови сте , всички акаунти които са били без герой във тях са изтрити и вие имате страхотен списък със всички изтрите акаунти!

Credits :
- FragFrog за скрипта
- PaskaL за преводи и модификация !
 
Last edited:
браво ! 10/10 ако можеш направи и още някои (ако имаш време де) като например за изтриване на рестартите , на итемите , геройте или нещо от рода ;):
 
empty is without characters thats you mean?
 
ще е добре да се направи ако не е влизано определено време.