[Help] Register Page Only

kosta

New Member
Joined
Oct 14, 2013
Messages
31
Reaction score
5
Здравейте зех си един уеб тука и му оставих само дизайна и си слагам модоли 1 по 1 и ако може някой да ми даде само скрипт за регистрация + capcha дет да се рефрешва сама при призареждане и да няма SESSIONS. Благодаря :cool:
 

sugaR

New Member
Joined
Feb 21, 2009
Messages
288
Reaction score
121
Ако не си толкова нагъл някой може и да ти помогне :) Нали си големият програмист ?? Давай да те видим ;)
 

128ve980

Active Member
Joined
Dec 11, 2008
Messages
231
Reaction score
96
Слагаш няколко инпута, една капча има я фрий в нета, малко познания в css,javascript,html и sql и си готов ;), но предполагам както каза и колегата... Ти се изказваш бая добре за сайтовете на другите, а тука искаш помощ за най-простия модУл който искаш да сложиш на вече готов сайт дори... вероятно правен от някой от нас тука. За това не смятам да ти обяснявам повече или да ти го правя аз.

Успех и само нагоре! ;с
 

killar4eto

Well-Known Member
Joined
Apr 11, 2009
Messages
920
Reaction score
463
Пооправи си го и следващият път гледай в search-a!
Code:
//Function Register
	function aiweb_register(){
		$characters = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";  
		for($p = 0; $p < 5; $p++) {
			$captcha .= $characters[mt_rand(0, strlen($characters))];
		}
		$limit = mssql_num_rows(mssql_query("SELECT * FROM MEMB_INFO"));
		if($this->registerON == "OFF"){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error10."</font>";
		}
		elseif($limit >= $this->maxregister){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error11."</font>";
		}
		else{
		echo " 
		 <form method='POST'>
		 <table width='600' align='center' border='0' cellspacing='5' cellpadding='5' class='register_table'>
		 <tr>
		 <td align='left'>".accountid.":</td>
		 <td align='left'><input type='text' name='user' size='20' maxlength='20'></td>
		 <td align='left'><font color='red'><small>".info1."</small></font></td>		 
		 </tr>
		 <tr>
		 <td align='left'>".password.":</td>
		 <td align='left'><input type='password' name='pass' size='20' maxlength='20'></td>	
		 <td align='left'><font color='red'><small>".info1."</small></font></td>			 
		 </tr>
		 <tr>
		 <td align='left'>".repassword.":</td>
		 <td align='left'><input type='password' name='pass2' size='20' maxlength='20'></td>		 
		 </tr>		 
		 <tr>
		 <td align='left'>".email.":</td>
		 <td align='left'><input type='text' name='mail4e' size='20' maxlength='20'></td>
		 </tr>
		 <tr>
		 <td align='left'>".secquestion.":</td>
		 <td align='left'>
		 <select name='secq'>
		 <option value='When you're born?'>When you're born?</option>
		 <option value='Who is your favorite hero?'>Who is your favorite hero?</option>
		 <option value='What's your first name?'>What's your first name?</option>
		 <option value='What's your favorite item?'>What's your favorite item?</option>
		 <option value='What's your dog name?'>What's your dog name?</option>
		 <option value='Who is your favorite character?'>Who is your favorite character?</option>		 
		 </select>
		 </td>
		 </tr>	
		 <tr>
		 <td align='left'>".secanswer.":</td>
		 <td align='left'><input type='text' name='seca' size='20' maxlength='20'></td>
		 </tr>				 
		 <tr>
		 <td align='left'>".botcheck.":</td>
		 <td align='left'><input type='test' name='cpu' size='5' value='".$captcha."' readonly style='font-size:14px';></td>
		 <td align='left'><input type='text' name='cap' size='5' maxlength='5'></td>
		 </tr>
		 <tr>
		 <td align='left'><input type='submit' class='reg_but' name='regni' value='".submit."'></td>
		 <td align='left'><input type='reset'	class='reg_but' value='".reset."'></td>		 
		 </tr>
		 </table>
		 </form>
		";
		}
		
		if(isset($_POST[regni])){
		$user = $this->cValue(addslashes(htmlspecialchars($_POST[user])));
		$pass = $this->cValue(addslashes(htmlspecialchars($_POST[pass])));
		$repass = $this->cValue(addslashes(htmlspecialchars($_POST[pass2])));
		$mail = addslashes(htmlspecialchars($_POST[mail4e]));
		$cap = addslashes(htmlspecialchars($_POST[cap]));
		$cpu = addslashes(htmlspecialchars($_POST[cpu]));
		$secq = addslashes(htmlspecialchars($_POST[secq]));
		$seca = addslashes(htmlspecialchars($_POST[seca]));	
		$sex = addslashes(htmlspecialchars($_POST[sex]));
		$date = date('d/m/Y');
		
		$query = mssql_query("SELECT mail_addr FROM MEMB_INFO WHERE mail_addr='$mail'");
		$row = mssql_fetch_row($query);
		$query2 = mssql_query("SELECT memb___id FROM MEMB_INFO WHERE memb___id='$user'");
		$row2 = mssql_fetch_row($query2);
		
		if(empty($user))
		{
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error1."</font>";
		}
		elseif($user == $row2[0]){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error9."</font>";
		}
		elseif(strcasecmp($user, $row[0]) == 1){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error28."</font>";
		}
		elseif(preg_match("/[^a-zA-Z0-9]/i", $user)){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error7."</font>";
		}
		elseif(empty($pass)){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error2."</font>";
		}		
		elseif(preg_match("/[^a-zA-Z0-9]/i", $pass)){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error7."</font>";
		}		
		elseif(empty($repass)){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error3."</font>";
		}
		elseif($pass != $repass){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error4."</font>";
		}
		elseif(empty($mail)){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error5."</font>";
		}
		elseif($mail == $row[0]){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error8."</font>";
		}
		elseif($cap != $cpu){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error6."</font>";
		}
		elseif(empty($seca)){
		$error = 1;
		echo "<font color='RED'>".error12."</font>";
		}
		if($error == 0){
		if($this->md5_p == "On"){
		$query = mssql_num_rows(mssql_query("SELECT memb_guid FROM MEMB_INFO"));
		$id = $query+1;
		$insert = mssql_query("INSERT INTO MEMB_INFO (memb_guid,memb___id,memb__pwd,memb_name,sno__numb,mail_addr,appl_days,modi_days,out__days,true_days,mail_chek,bloc_code,ctl1_code,fpas_ques,fpas_answ,GoldChannelTime,GoblinCoin,WCoinP,WCoin,SCFExtWarehouse,SCFLuckyCoins,SCFWareVipCount,SCFVipDays,SCFVipMoney,SCFIsVip) VALUES ('$id','$user',[dbo].[fn_md5]('$pass','$user'),'[MU]AIWeb','111111111111','$mail',$date,$date,'2012-01-20','2012-01-20','1','0','0','$secq','$seca',1,0,0,0,0,0,0,0,0,0)");
		}
		if($this->md5_p == "Off"){
		$insert = mssql_query("INSERT INTO MEMB_INFO (memb___id,memb__pwd,memb_name,sno__numb,mail_addr,appl_days,modi_days,out__days,true_days,mail_chek,bloc_code,ctl1_code,fpas_ques,fpas_answ) VALUES ('$user','$pass','[MU]AIWeb','111111111111','$mail',$date,$date,'2012-01-20','2012-01-20','1','0','0','$secq','$seca')");
		$set_vi = mssql_query("INSERT INTO VI_CURR_INFO (ends_days,chek_code,used_time,memb___id,memb_name,memb_guid,sno__numb,Bill_Section,Bill_value,Bill_Hour,Surplus_Point,Surplus_Minute,Increase_Days ) VALUES ('2012','1','1234','$user','$user','1','7','6','3','6','6','2012-01-20 01:52:00','0')");
		}
		echo "<font color='GREEN'>".greetings."</font>";

		
		}
		
		}
	}
//END OF Register
 

killar4eto

Well-Known Member
Joined
Apr 11, 2009
Messages
920
Reaction score
463
Ем писна ми време беше се "ъпгрейдна" :D :D ООП вече го ползвам от 3 год :) ^_^... ти да видиш новият [MU]AIWeb v0.2 какво става в него ^_^
 
 • Like
Reactions: KR373N