[Help] MuWeb banner

Sunwalker

Well-Known Member
Joined
Apr 25, 2008
Messages
1,811
Reaction score
376
Вие знаете че на някой сървъри като отваряте MuWeb-а излиза от пред едно баннерче (Vote For Uss) Yes / No ... sorry че нема image просто не намерих web :p e все пак ако някой знае как да сложа и на моя web да каже :)
Благодаря за вниманието.. !
 
Прати ми сайта на лично от който искаш да вземеш вот банера и ще ти го дам
 
Такова?
vote.jpg

погледни тук
 
Може ли да обясниш каде и кво се слага ?
 
Разгледай хубаво накрая на кодчето има едно CHANGE THIS LINK сменяш с линка за воте съответно квото пише след CHANGE THIS link,image или друго сменяш с квото трябва
 
Ето копирвам от Mephisto !


Потърси каде пише "CHANGE THIS...." и го смени с каквото съм описъл


<SCRIPT language=JavaScript1.2>
var ns4=document.layers
var ie4=document.all
var ns6=document.getElementById&&!document.all

//drag drop function for NS 4////
/////////////////////////////////var dragswitch=0
var nsx
var nsy
var nstemp

function drag_dropns(name){
if (!ns4)
return
temp=eval(name)
temp.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEUP)
temp.onmousedown=gons
temp.onmousemove=dragns
temp.onmouseup=stopns
}

function gons(e){
temp.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
nsx=e.x
nsy=e.y
}
function dragns(e){
if (dragswitch==1){
temp.moveBy(e.x-nsx,e.y-nsy)
return false
}
}

function stopns(){
temp.releaseEvents(Event.MOUSEMOVE)
}

//drag drop function for ie4+ and NS6////
/////////////////////////////////


function drag_drop(e){
if (ie4&&dragapproved){
crossobj.style.left=tempx+event.clientX-offsetx
crossobj.style.top=tempy+event.clientY-offsety
return false
}
else if (ns6&&dragapproved){
crossobj.style.left=tempx+e.clientX-offsetx
crossobj.style.top=tempy+e.clientY-offsety
return false
}
}

function initializedrag(e){
crossobj=ns6? document.getElementById("dnwtop_100_showimage") : document.all.dnwtop_100_showimage

var firedobj=ns6? e.target : event.srcElement
var topelement=ns6? "HTML" : "BODY"

while (firedobj.tagName!=topelement&&firedobj.id!="dragbar"){
firedobj=ns6? firedobj.parentNode : firedobj.parentElement
}

if (firedobj.id=="dragbar"){
offsetx=ie4? event.clientX : e.clientX
offsety=ie4? event.clientY : e.clientY

tempx=parseInt(crossobj.style.left)
tempy=parseInt(crossobj.style.top)

dragapproved=true
document.onmousemove=drag_drop
}
}
document.onmousedown=initializedrag
document.onmouseup=new Function("dragapproved=false")

////drag drop functions end here//////

function hidebox(){
if (ie4||ns6)
crossobj.style.visibility="hidden"
else if (ns4)
document.dnwtop_100_showimage.visibility="hide"
}

document.write('');

document.write('<div id="dnwtop_100_showimage" style="z-index: 300; position:absolute;width:380px;left:30;top:370"><table border="1" bordercolor="232323" width="230" bgcolor="000000" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="100%"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="36"><tr><td width="100%" background="" id="dragbar" title="you may drag me" height="25"><ilayer width="100%" onSelectStart="return false"><layer width="100%" onMouseover="dragswitch=1;if (ns4) drag_dropns(dnwtop_100_showimage)" onMouseout="dragswitch=0"><span style="font-weight: bold; font-family: Verdana; font-size: 12px; color: FFFFFF; padding: 6px; padding-bottom: 4px;"></font><font color="545454"><center>Подкрепете ни, гласувайте за CHANGE THIS!<center><font/></span></layer></ilayer></td></tr><tr><td width="100%" bgcolor="000000" style="padding:10px; border: solid 000000 0px; border-top:0px; font-family:Verdana; font-size:12px; color:545454;"><!-- PUT YOUR CONTENT BETWEEN HERE ----><i><center><b><a href=" CHANGE THIS LINK " onClick="hidebox()" target="_blank"><img src=" CHANGE THIS IMAGE SIDE " border="0"></a><font color=white></brБлагодарим ви!</font></b></i><br><br><div align="center"><a href=" CHANGE THIS LINK" onClick="hidebox()" target="_blank"><img src="CHANGE THIS YES IMAGE BUTTON" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#" onClick="hidebox();return false"><img src=" CHANGE THIS NO IMAGE BUTTON " border="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><!-- END YOUR CONTENT HERE-----></td></tr></table></td></tr></table></div></center>');

</SCRIPT>
 
ама да го тарся тва Change This ??
 
най доло го има ;] просто го смени с линка ти :)
 
Да но каде се слага този код ??