[Guide] LUA SCripting

Joined
Oct 4, 2008
Messages
51
Likes
11
#1
В този Гайд ще ви покажа как да правите LUA скриптове чрез които ще карате мобовете и босовете да пишат говорят и да правят магии!

1.0-Mob Gossip
За да накарете мобовете да пинат в чата и да говорят използвайте това :
function Announcer_OnSpawned(pUnit, event, player)
pUnit:RegisterEvent("Announcer_Say", 8000, 0) <-- 8000ms интеревалът в който моба ще повтаря текста!
end

function Announcer_Died(pUnit, event, player)
pUnit:RemoveEvents()
end


function Announcer_Say(pUnit, event, player)
local chance = math.random(1, 2)
if(chance == 1) then
pUnit:SendChatMessage(12, 0, "Whatever you want him to say.")
end
if(chance == 2) then
pUnit:SendChatMessage(14, 0, "Whatever you want him to yell.")
end
end

RegisterUnitEvent(NPCID, 18, "Announcer_OnSpawned") <-- NPCID номера на моба,18-номера на функцията в случая когато бъде спауннат
RegisterUnitEvent(NPCID, 4, "Announcer_Died")


pUnit:SendChatMessage(12, 0, "Whatever you want him to say.")
Тук 0 означава видът на езика на който ще говори в случая Universal тоест и Алианса и Ордата ще разбират текста!
 
Joined
Feb 10, 2009
Messages
344
Likes
68
#2
Има хора които работят над ArcEmu lua engine в TrinityCore.. Някой да е наясно с тези неща или да го е вкарал вече успешно в TC?