[Guide] How make cs 1.6 server no steam

MorgaN

Active Member
Joined
Apr 23, 2008
Messages
714
Reaction score
101
Counter Strike 1.6 dedicated server installation on Windows XP tutorial

In order to install a Counter Strike 1. 6 dedicated server, you need :
a.Windows XP, processor 1000 ghz, memory 256 ram
b. Connexion to internet
c. 300 - 400 MB free space on disk

You shall have to follow a few steps :
1.Connect to the internet
2.Download here the CS 1.6 Server Creator installer and unzipp it anywhere on disk.
3.Create an new directory on your disk and name it HLDS . It can be named anyhow but we shall use HLDS because it`s classic .
4.Now doubleclick on installer.exe and when the selection window appeares you select the new directory HLDS . Hit OK and wait a few moments . A blue window will appear on screen displaying the scroll of the installation . At this point the installer downloads and installs all the server`s components in your HLDS directory. It can take some time to do it, depending on the internet connection , so have a little pacience .When the installer finishes his work , check out the HLDS directory and see if it has approximativly 315 MB .If it has , then everything it`s ok and if it hasn`t 315 MB you`ll have to repeat this step .Open the HLDS directory ; it should look like this :

a_doua.png


[HLDS folder]
Now open the cstrike folder , that should look like this :

a_treia.png


[CStrike folder]

Next step is to set the server up for accepting non steam clients . In order to do that download here the swds.dll patcher . Unzipp it anywhere on disk then copy it in the HLDS directory .You `ll be asked if you want to overwrite the file . The answer is yes, overwrite it ! Push the OK button. If you are a steam player and you future clients (players on your server) are also steam players, pass this step !
6. Next step is to configure te server.cfg in order to make your server work on the internet . Go to HLDS\cstrike folder and open server.cfg with Wordpad . Then look for the line sv_lan 1 and change it to sv_lan 0 . Simple as that…

By MorgaN ^^^
 
Last edited by a moderator:
Преведох това за хората които не разбират много англйски.(и аз съм от тях).
Ако има грешки поправяйте ме.


За да имате Counter Strike 1.6 сървър,ви трябва:
1.Windows Xp, порцесор 1000ghz, 256 рам.
2.Връзка с интернет.
3.300-400 мб празно простронство на хард диска.

Следвайте следните стъпки:
1.Свържете се с интернет.
2.Изтеглете от Тук CS 1.6 Server Creator и го разархивирайте където и да е на хард диска.
3.Направете нова папка на хард диска с име HLDS. Може да бъде кръстена п различеч начин,но използваме HLDS защото е класическо име.
4.Сега цъкнете 2-пъти на installer.exe и когато се появи "Менюто за Избиране" изберете ново направената папка HLDS.Цъкнете ОК и изчакайте.Ще се появи син прозорец показващ инсталация,която изтегля и инсталира всички нужни файлове в вашата HLDS папка.Може да отнеме малко време,проявете малко търпение.Когато инсталация приключи погледнете във вашата HLDS папка тя трябва да е голяма 315 мб. Ако е толкова всичко е ОК! Ако не повторете Стъпка 3 отначало.Отоврете папката HLDS трява да изглежда така:
a_doua.png

Сега отворете папката cstrike, трявба да изглежда така:
a_treia.png

5.Следващата стъпка е да нагласите сървъра за да приема non steam клиенти. За да го направите изтеглете Tова swds.dll пачер ,разархевирайте го където искате на вашият компютър и после го поставете в папката HLDS.Ще ви пита искатели да замените файла,давате "yes to all".Ако сте steam играч вашите бъдещи клиенти (играчите на вашият сървър) са също steam играчи,пропуснете тази стъпка!
6.Следващата стъпка е да настройте сървъра от файла server.cfg и да го нагласите да работи с интернет. Отидете в HLDS\cstrike папката и отворете файла server.cfg със "WordPad".после погледнете на линият sv_lan 1 и го променете на sv_lan 0 . По Просто като това няма накъде....
 
  • Like
Reactions: AfterShock
Ето това е хубав гайд... Хем добро обяснение, хем и скриншотове са сложили.
 
10/10 доста добро обяснение си намерил :)
 
10/10 доста добро обяснение за начинаищите които искат да си правят сървъри на cs1.6!
 
10/10
ама тва за 1гхз и 256 мб рам не е много вярно
хоствал сам на 550мхз 192мб рам до 20 човека без лаг за мене нито за тех