[Release] FrostNades (Замръзяващи гранати)

Bupyc™

New Member
Joined
Jul 10, 2008
Messages
504
Reaction score
327
Плугина превръща смоук гранатите в Замразяващи, но пак можете да си купувате и смоук, както и да е, когато гранатата се хвърли до вас имате голям шанс вашият ход да бъде забавен. По-малък е шанса да замръзните напълно. Това става само ако гранатата бъде хвърлена точно до вас а не в радиус от 5 - 6 крачки. Също така тази граната пречинява и щети/damge по вас.

CVAR:

fn_on (default 1) - ON/OFF
fn_hitself (default 1) - може ли човек сам да се замрази ?
fn_los (default 0)
fn_maxdamage (default 20.0) - колко damage да прави ако сте в центъра на удара на гранатата ?
fn_mindamage (default 1.0) - колко damage да прави ако сте извън центъра, но сте близо до удара ?

fn_override (default 1) - Да заместват ли смоук гранатите ?. Ако дадете 0, трябва да си купувате гранатата чрез команда: /fn или /frostnade, и тогава смоук гранатите ще могат да се купуват от менюто.
fn_price (default 300) - колко да струва една такава граната ?

fn_chill_maxchance (default 100) - колко процента са нужни за да бъдете забавени ако сте в центъра на "избухването" на гранатата
fn_chill_minchance (default 100) - какъв е шансът ви да бъдете леко забавени ако сте около гранатата?
fn_chill_duration (default 8 ) - колко секунди да бъдете забавен ?
fn_chill_speed (default 60) - колко проценте от нормалната ви скорост да бъде намалена ?

fn_freeze_maxchance (default 100) - колко процента са нужни за да бъдете замразени ако сте в центъра на "избухването" на гранатата
fn_freeze_minchance (default 40) - какъв е шансът ви да бъдете замразени ?
fn_freeze_duration (default 4) - колко секунди да ви държи замръзнал ?

Модули:
- Fun
- Engine
- FakeMeta
- CStrike

Модела отива в: models/frostnova.mdl
Звуците: sound/warcraft3/frostnova.wav, sound/warcraft3/impalehit.wav, sound/warcraft3/impalelaunch1.wav
sprite-четата отиват в cstrike/sprites/

Ако искате да замразите съотборник, трябва да е включен: mp_friendlyfire
 

Attachments

  • frostnades.rar
    189.5 KB · Views: 6