[Release] Blood Lorencia

Само кръвта по пода ми харесва 10/10 за нея!