[Help] Моля Помогнете :) / Please Help

FreestyleR

New Member
Joined
May 14, 2008
Messages
129
Reaction score
19
Трябва ми модул който показва ип-то на всички регистрирали се в сайта.
I need module that show all IP, registered users for MuWeb 0.8 :akuma:
 
Last edited:
For this i can`t halp if you wanna see user IP see the DB :)
 
Then go make it i don`t know if this is possible :)
And this is stupid module because i cant see there ip and try hack there pc :O
 
Last edited:
Трябва ми модул който показва ип-то на всички регистрирали се в сайта.
I need module that show all IP, registered users for MuWeb 0.8 :akuma:

Make one row for ip in MEMB_INFO and when someone register to insert IP ( $_SERVER['REMOTE_ADDR'] )
 
Mephisto Това не мога да го направя аз съм нооб, ако можеш да обесниш подробно.. :)
 
Нещо такова но трябва да имаш реда 'IP' в MEMB_INFO
PHP:
$insert_account = $db->Execute("INSERT INTO MEMB_INFO (memb___id,memb__pwd,memb_name,sno__numb,mail_addr,appl_days,modi_days,out__days,true_days,mail_chek,bloc_code,ctl1_code,memb__pwd2,fpas_ques,fpas_answ,country,gender,IP) VALUES (?,[dbo].[fn_md5](?,?),'MuWeb',?,?,$date,$date,'2005-01-03','2005-01-03','1','0','0',?,?,?,?,?,?)",array($account,$password,$account,$account,$email,$password,$squestion,$sanswer,$country,$gender,$_SERVER[REMOTE_ADDR]));
 
Каде се намира това MEMB_INFO пуснах го на търсачката(search) не го намира...
 
Ще ми помогнете ли и с този проблем, на MuWeb точките на DL не могат да се дигат от сайта ако някой може да ги фикс да каже плс и да качи character.class направо :)