[Guide] Как се прави сървър на WoW

Bupyc™

New Member
Joined
Jul 10, 2008
Messages
504
Reaction score
327
MaNGOS - Massive Network Game Object Server
-------------------------------------------------------------------
инсталация и настройка на MaNGOS-сървър
за Burning Crusade-World of Warcraft - Patch 2.0.12

ВАЖНО:
трябва да имате инсталиран Microsoft .NET Framework Version 2.0
ако нямате изтеглете, инсталирайте и рестартирайте компютъра.
Download Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 from Official Microsoft Download Center
-22 MB.

1. изтеглете MaNGOS-Сървър ,
2. прог. за импорт на данни в MySQL ,
3. прог. за Апаче-сървър и MySQL ,
4. страница в iNet за правене на акаунти

Сървър за TBC-WoW-Client Versions 2.0.12
Mangos ver.3828 или по нов ,
включително датабаза: Silver Data Base - sdb_mangos.sql
http://store3.data.bg/uncleemo/mangos.rar

изтеглете и SQLyog за импорт на данни в MySQL
http://store3.data.bg/uncleemo/SQLyog526.exe

или Navicat за импорт на данни в MySQL
http://store3.data.bg/uncleemo/PremiumSoft_Navicat_MySQL_v7.2.9.rar

изтеглете: и една от тези програми за Апаче сървър и MySQL:
appserv-win32-2.5.8 ,wamp5_1.7.0 или XAMPP Lite version 1.6.1

http://store3.data.bg/uncleemo/appserv-win32-2.5.8.exe
http://store3.data.bg/uncleemo/wamp5_1.7.0.exe
http://store3.data.bg/uncleemo/xampplite-win32-1.6.1.exe

и страница в iNet за правене на акаунти за MaNGOS-а:
изтеглете: и една от тези

Mangos Web V3
http://store3.data.bg/uncleemo/mangos_web_rev3.rar

Mangos Web V2
http://store3.data.bg/uncleemo/mangos_web_rev2.rar - 61,7 MB.

SPORA_TBC(лека стр. за регистрация на акаунти)
http://store3.data.bg/uncleemo/SPORA_TBC.rar

-------------------------------------------------------------------

Първа част:

1.) Разархив... mangos.rar в C:\ и отворете папка mangos
и копирайте - ad.exe(от папка Data) в папка World of Warcraft ,до папка Data ,
и в папка World of Warcraft направете папка maps и старт на ad.exe ,

и чакайте 20 мин. да се извадят картите - 1,06 GB.
като завърши копи и пейст папка maps в папката на сървъра->C:\mangos

в папка World of Warcraft трябва да промените в realmlist.wtf да пише:
set realmlist вашето IP

ако имате защитна стена(FireWall) давайте разрешение
на всички програми които поискат връзка с iNet-a.

и старт на .exe-то на една от програмите:
(appserv ,wamp5 или XAMPP)
и инсталирайте в C:\

за програмaтa: appserv ,
при инсталацията напишете данни за apache сървър каквито искате,
например: mangos.net и [email protected]
за MySQL напишете парола mangos и на двата реда и
важно:
сложете отметка и на най долната кутийка - Enable InnoDB ,

,а за програмите: wamp5 и xampplite ,няма парола
и след инсталацията ,се слага парола.

ВАЖНО:
ако сървъра(Apache) и MySQL не са пуснати ,пуснете ги по този начин:

за xampplite се стартирва само веднъж файл-а setup_xampp.bat
(вътре от папка xampplite) ,
после направете си шорткът до десктоп-а на xampp-control.exe
и старт на xampp-control (от иконата на десктопа)
и клик на бутон Start на Apache и MySql и затваряте.
-------------------------------------------------------------------

ВАЖНО:
слагане на парола за MySql-а.

за wamp:
клик с ляв бутон на иконата WAMP5 в трей-бара
и от меню-то клик на phpMyAdmin и се отваря iNet страница
и търсите по-надолу и клик на Privileges и на края на този ред:

root localhost No ALL PRIVILEGES Yes

клик на иконата "човечето с молива"
и търсите по-надолу и на този ред:
Change password
клик на радио бутона Password и на двата реда пишете mangos
и клик на бутона Go ,показва се това:

The password for 'root'@'localhost' was changed successfully.
SQL query:
SET PASSWORD FOR 'root'@ 'localhost' = PASSWORD( '******' )
и затваряте iNet браузера.

за xampplite:
отваряте iNet браузера и копи и пейст това:
http://localhost/phpmyadmin/
и се отваря iNet страница и клик на Privileges
и същото както за wamp-а.

и вече имате парола за MySql - mangos

следва инсталиране на SQLyog, който е за трансфер на данни в MySql

======================================================
ТОВА МОЖЕ ДА НЕ ГО ПРАВИТЕ, НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:
след като вече MySql-а има парола ,
за да влезете пак в страница-та http://localhost/phpmyadmin/
трябва да укажете тази парола на phpMyAdmin-а.
влезте в папка (phpMyAdmin) тя се намира вътре в директорията
на програмата ,която сте инсталирали(appserv ,wamp5 или xampplite)
и търсете файл-а 'config.inc.php'
отворете го през Notepad и напишете паролата(между кавичката) за MySql-а,
променете в тези ред:

$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed

не променяйте нищо друго и сейв и затваряте файл-а.
и вече можете да влизате в пак в http://localhost/phpmyadmin/
=======================================================

2.) инсталирайте SQLyog, (нищо сложно)
и стартирайте SQLyog и клик бутон New... и пишете Mangos DB
и надолу, трябва да виждате:
Host Address- localhost
User Name- root
попълвате само парола mangos
и да има отметка на Save Password и клик на Connect,
(и пита да сейвна ли?) и клик Yes
и виждате в ляво най-горе:
root@localhost
клик с десен бутон на root@localhost и от менюто избирате
Create Database... пишете realmd и клик на бутон Create.
(вече имате realmd под root@localhost)
и клик на realmd с десен бутон и от менюто избирате:
Restore From SQL Dump и от бутонче-то ... посочвате път до realmd.sql ,
който е в C:\mangos -> папка Data -> realmd.sql
и бутон Open и клик на Execute и като напише Import sucessful.
клик на Close. и затваряте SQLyog

и пак стартирате SQLyog и пак бутон Connect.
и клик с ляв бутон на плюсчето пред realmd и от под менюто
клик с десен бутон на realmlist и избирате View Data и търсите графа:

"address" и клик на 127.0.0.1 и променете на вашето IP.

(променете и в графата "name" името на вашия сървър MaNGOS) и
сейв с иконката на дискета и затваряте SQLyog.

3.) и пак стартирате SQLyog и пак бутон Connect.
и клик с десен бутон на root@localhost и от менюто избирате
Create Database... пишете mangos и клик на бутон Create.
(вече имате mangos под root@localhost)
и клик на mangos с десен бутон и от менюто избирате:
Restore From SQL Dump и от бутонче-то ... посочвате път до: sdb_mangos.sql ,
който е в C:\mangos -> папка Data -> sdb_mangos.sql

и бутон Open и клик на Execute и чакате 20 мин. и като напише
Import sucessful. клик на Close и затваряте SQLyog ,
и край на мъките.

и старт на realmd.exe и после mangosd.exe, зареждането става бързо за 1 мин.
ако имате защитна стена(FireWall) дайте разрешение и за двата файла.
първия път е възможно да се отворят и затворят заради FireWall. опитайте пак.
и старт на World of Warcraft и се логвате със:
акаунт и парола:
admin admin
player player

сървъра прави сейв(записва) автоматично и се спира така:
клик на прозорец-а mangosd.exe и задържате Ctrl и C (контрол и це),
и клик на прозорец-а realmd.exe и задържате Ctrl и C

за следващия старт на сървъра използвайте MaNGOS Restarter.exe
но за спиране на сървъра първо спрете Restarter-а
и чак тогава Ctrl и C на прозорец-а mangosd.exe и realmd.exe

и ,ако сървъра крашне MaNGOS Restarter-а ще го стартира пак.

но, за да не ви вади от игра съобщението Send - Don't send,
клик с десен бутон на иконата на десктоп-а My Computer -> Properties
клик на таб-а Advanced и после на бутон Error Reporting
и клик на радио-бутона Disable error reporting
и махате отметката от But notfy me when... и ОК и ОК.

ако искате GM акаунт за приятели от LAN мрежа-та
(сървъра се спира) и старт на SQLyog, клик на Connect,
и клик на плюсчето пред realmd с ляв бутон и се отваря под-меню
клик на account с десен бутон и изберете View Data и в графата
username клик на празната кутийка под player ,после следващата
кутийка за password и накрая gmlevel = 2,
или на готов акаунт(направен през iNet) променяте в графата gmlevel = 2
сейва се с иконката на дискета и затваряте SQLyog ,
и в WoW-клиент-а(играта) всички променят в realmlist.wtf да пише:

set realmlist вашето IP

-------------------------------------------------------------------

Втора част:

страница в iNet за правене на акаунти за MaNGOS-а:

Mangos Web V3
Mangos Web V2
SPORA_TBC

ВАЖНО:
във всяка страница си има файл readme.txt за какво да направите.

-------------------------------------------------------------------

екстри:

Game Master commands.
TBC: World of warcraft - пач 2.0.12
http://store3.data.bg/uncleemo/Commands_in_MaNGOS.rar

ВАЖНО:
в файла mangosd.conf са XP и Drop-а и други настройки на сървъра,

fun-сървър или BllizLike-сървър какво искате ?
пример: от 'encode' - forums.data.bg

За BllizLike-сървър ,в файла mangosd.conf настройките са:

# Health and power regeneration.
Rate.Health = 1;
Rate.Power1 = 1;
Rate.Power2 = 1;
Rate.Power3 = 1;

# Drop rates
# Default: 1
Rate.Drop.Items = 1
Rate.Drop.Money = 1

# XP rates
# Default: 1
Rate.XP.Kill = 2
Rate.XP.Quest = 2
Rate.XP.Explore = 2
-------------------------------------------------------------------

за фън-сървър ,в файла mangosd.conf настройките са:

# Health and power regeneration.
Rate.Health = 5;
Rate.Power1 = 5;
Rate.Power2 = 5;
Rate.Power3 = 5;

# Drop rates
# Default: 1
Rate.Drop.Items = 10
Rate.Drop.Money = 10

# XP rates
# Default: 1
Rate.XP.Kill = 15
Rate.XP.Quest = 15
Rate.XP.Explore = 15
-------------------------------------------------------------------

Трета част:

Как да си променим цифрите от IP-то с букви
ето как:

Само за тези които имат статично IP(никога не се променя)
отиваш на: http://www.no-ip.com
и клик на: Sign-up Now! и се показва това:

Create New User Account
Please enter your information:

всичко което е с bold(дебел) шрифт е задължително
Email: трябва да е истински, защото ще получиш отговор
с линк за регистрация.
запълваш нужните форми и накрая слагаш отметка на:
I have read and agree to the following terms of service:
и клик на SIGN UP NOW!

отиваш си в поща-та(Email-а) и отваряш писмото от No-IP Registration
и клик на линка под това:
To activate your account please click the following URL:

пак се връщаш в http://www.no-ip.com и се логваш с Email и Password
и в ляво виждаш:

Hosts / Redirects
- Add
- Manage

клик на Add и се показва:

Add a Host и таблица надолу,

Hostname: пишеш име на WoW сървъра ,например: abc
(разрешени символи са тире и долно тире)
и от падащото меню си избираш no-ip.info (или някое друго)
да има отметка на: Host Type-DNS Host (A)
IP Address: да пише твоя
и клик най-долу на: Create Host

и ще ти напише че след 5 мин. си готов, но истината е около 1 час чакаш и
си пускаш Apache-сървъра и MySql-а и старт на Internet Explorer
(с Firefox-а не съм пробвал) и в адрес бар-а пишеш:
http://abc.no-ip.info

важно:
не забравяй да промениш навсякъде където си въвеждал твоето IP със:
abc.no-ip.info

и накрая в realmlist.wtf (във WoW-играта)на всички трябва да пише:
set realmlist abc.no-ip.info

ето и за саита :

бърза и лека страница в iNet за правене на акаунти на MaNGOS-сървъра
за World of Warcraft The Burning Crusade

разархив... и съдържанието на папката(SPORA_TBC) ,
копи и пейст в папка (httpd или www).
Папка (httpd или www) се намира вътре в директорията на програмата ,
която сте инсталирали(appserv ,wamp5 или XAMPP)
и когато пита отгоре ли да записва клик на Yes

и влизаш в папка (htdocs или www) и отваряш през Notepad
файл-а index.php и променяш с твоите данни:

ВАЖНО: не променяй ($host="localhost"; и $hostr="localhost";)
промени в тези редове:

$user="root"; <- юзера за MySql
$password="mangos"; <- паролата за MySql
$db="mangos"; <- името на World-базата(обикновенно е mangos)

$userr="root"; <- юзера за MySql
$passwordr="mangos"; <- паролата за MySql
$dbr="realmd"; <- името на realm-базата(обикновенно е realmd)

$server = "127.0.0.1"; <- твоето IP

записваш(Save) и затваряш файл-а index.php и отваряш през Notepad
файл-а pomm_cfg.php и променяш с твоите данни:

ВАЖНО: не променяй ('addr' => "127.0.0.1:3306",)
промени в тези редове:

'user' => "root", <- юзера за MySql
'pass' => "mangos", <- паролата за MySql
'name' => "realmd", <- името на realm-базата(обикновенно е realmd)

'user' => "root", <- юзера за MySql
'pass' => "mangos", <- паролата за MySql
'name' => "mangos", <- името на World-базата(обикновенно е mangos)

записваш(Save) и затваряш файл-а pomm_cfg.php
и когато работят сървърите Apache и MaNGOS ,напиши в
iNet браузера в адрес бар-а твоето IP.

Credits: zzaaxxss
 
Аз се чудех (но по-скоро не) дали да си правя сървър на wow, но сега като видях какво е и ...... нямам намерение. Все пак благодаря, полезен guide. :)
 
на 378 рам сам подкарвал сървър на WoW с онлине 33 човека ама за по новите от 2.0 версий незнам :)
 
1 от моя клас има Машина 2 гб рам 4.8х2 процесор... 512 видио Гфорце нз ква 500 гб хард
 
Sry за спама, но astra2008, какво общо има постът ти с темата ?
 
Браво Bupyc Супер Урок и много ми помогна.
 
Само един коментар. Както виждам това е урок за 2.0.12 . За тази версия наистина е по трудно да се направи сървър. Вирус можеше да копираш тема за по нов пач.
От mangosd.conf се променят 98-99% от настройките на сървъра. Ако имам време ще опиша какво съдържа файла, само че за новите пачове. Също така за Фън сървъри - дроп рейт-а е 15 макс ;) .

П.С. Ако това което е постнал Вирус ви се струва сложно, не се отказвайте от мерака си за сървър... при новите пачове сървър се прави за 5-10 минути ... като сложим и настройките +10 мин. А всъшност ще ви отнеме доста време докато ектрактнете картите ... но то си го прави компютъра. Ако има мераклии, мога да направя един гайд за 2.4.x

П.С. Като имам време ще напиша и един гайд, как да си сложим сайт като оригиналния на Blizzard.
 
k1ck3r тъп въпрос.... никаде не пише колко трябва д е машината а кадето съм видял за му сървър винаги има....
 
Bupyc добре ако искаш пиши по скайп да ти дам да направиш тема за сървър на Wow на пач 2.4.3 .. защото мене ме мързи писал сам го много одавна...
skype : ncuxapche
 
Споровете си ги водете на друго място а недейте да спамите форума с безсмислени постове. Вирус, много добра работа 10/10 ;]
 
всички сървъри се правят по едит и сйщ начин независимо от версията ако сте мързели теглете некой Repack na Ascent ili Arcfire
 
Sa

Ами Дълго ясно подредено 10/10 добре ВИрус е добър избор като емулатор.Можеше да избигниш нико излишни подробности но брпаво!~
 
Вирус хуу е тва ама няма информацията. нещо линковете ти са повредени.

Поправи ги ако може че реших да видя как се прави сървър на WoW
 
mangos шибана работа...АspireDev-Hearthstone 100 пъти по добър :)
за урока 10/10
 
as

mangos шибана работа...АspireDev-Hearthstone 100 пъти по добър
за урока 10/10

а Hearthstone= Copy-Paster от Arcemu,Ascent,Antrix !
 
извинете,можели да направите тема как се прави сървар на лол за версия 3.0.9