SpArKHaWk
Reaction score
7

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • review trung tâm kế toán wordpress thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán a tộc lại càng không được!"
    Lam Duy Nhĩ gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia của đế quốc. Mấy năm qua sự phát triển của bọn họ mơ hồ có xu thế vượt qua Vương thất. mặc dù có sự tồn tại của Quang Minh giáo đình thì thực lực của các đại gia tộc dù có cường thịnh cũng không thể phát sinh chuyện tạo phản. Tính duy nhất của vương quyền tuyệt đối không thể bị lay động.
    Nhưng là từ xưa đến nay, tranh đoạt nhân tài giữa vương thất cùng các đại gia tộc chưa từng ngừng lại. Đây đều là chuyện bình thường trong các đại đế quốc. Nếu thật sự là có nhân tài mới xuất hiện, Kỳ Vũ vương thất cũng sẽ không bỏ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…