[Help] 1 submit бутон

Wikko0

Active Member
Joined
Oct 17, 2012
Messages
656
Reaction score
249
Здравейте,
искам да попитам как мога да направя само с 1 submit бутон да се ъпдейтват множество задачи идващи от цикъл(foreach). При Dumb and Die ми връща винаги първият резултат(1). Мерси предварително ; )
.blade.php

Code:
@extends('layout.ap')

@section('content')
  <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
  <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
  <div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
      <div class="container-fluid">
        <div class="row mb-2">
          <div class="col-sm-6">
            <h1>Website management</h1>
          </div>
          <div class="col-sm-6">
            <ol class="breadcrumb float-sm-right">
              <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
              <li class="breadcrumb-item active">Class Settings</li>
            </ol>
          </div>
        </div>
      </div><!-- /.container-fluid -->
    </section>

    <!-- Main content -->
    <section class="content">
      <div class="container-fluid">
        <div class="row">
          <div class="col-12">
            <div class="card">
              <div class="card-header">
                <h3 class="card-title">Edit Class Settings</h3>
              </div>
              <!-- /.card-header -->

              <div class="card-body">
                <table id="example2" class="table table-bordered table-hover">
                  <thead>
                  <tr>
                    <th>Class ID</th>
                    <th>Class Name</th>
                    <th>Short Name</th>
                    <th>Max Level</th>
                    <th>Points Per Level</th>
                  </tr>
                  </thead>
                  <tbody>
                  @foreach($char as $values)
                    <form method="post" action="/adminpanel/charclass">
                      {{csrf_field()}}
                  <tr>

                    <td>
                      <div class="col-4">
                        <input type="text" class="form-control" name="Personid[]" value="{{$values->id}}">
                      </div>
                    </td>
                    <td>
                      <div class="col-8">
                        <input type="text" class="form-control" name="classname[]" value="{{$values->classname}}">
                      </div>
                    </td>
                    <td>
                      <div class="col-8">
                        <input type="text" class="form-control" name="shortname[]" value="{{$values->shortname}}">
                      </div>
                    </td>
                    <td>
                      <div class="col-8">
                        <input type="text" class="form-control" name="maxlevel[]" value="{{$values->maxlevel}}">
                      </div>
                    </td>
                    <td>
                      <div class="col-8">
                        <input type="text" class="form-control" name="ppl[]" value="{{$values->ppl}}">
                      </div>
                    </td>

                  </tr>
                  @endforeach
                  </tbody>
                  <tfoot>
                  <tr>
                    <th>Class ID</th>
                    <th>Class Name</th>
                    <th>Short Name</th>
                    <th>Max Level</th>
                    <th>Points Per Level</th>

                  </tr>
                  </tfoot>


                </table>

              </div>


              <div class="card-footer">
                <button type="submit" class="btn btn-primary col-12">Submit</button>
              </div>
                </form>
              <!-- /.card-body -->
            </div>
            <!-- /.card -->

          </div>
          <!-- /.col -->
        </div>
        <!-- /.row -->
      </div>
      <!-- /.container-fluid -->
    </section>
    <!-- /.content -->
  </div>
  <!-- /.content-wrapper -->
@endsection

Controller
Code:
public function do_charclass(Request $request)
  {

  foreach ($request->Personid as $key => $items)
  {


    $update = DB::connection('XXX')->table(XXX_CHARCLASS')
      ->where('Personid', $request->Personid[$key])
      ->update(
        [

          'classname' => $request->classname[$key],
          'shortname' => $request->shortname[$key],
          'maxlevel' => $request->maxlevel[$key],
          'ppl' => $request->ppl[$key]
        ]);
dd($request->Personid[$key]);
    return redirect('adminpanel/charclass');
  }

  }
 
 • Like
Reactions: f0und

mistar_ti

Active Member
Joined
Dec 5, 2010
Messages
162
Reaction score
104
Искаш да едитваш няколко героя едновременно ли? Правичката да ти кажа аз понеже не съм в час много обаче не съм чувал за едновременно изпращане на пост заявки които да се изпълнят едновременно с различни токени, лично за мен бъркаш някъде генерално.
 

mistar_ti

Active Member
Joined
Dec 5, 2010
Messages
162
Reaction score
104
Тъй като мога само да предполагам какво искаш да правиш е тука има малко което може би ще ти помогне след като остане само 1 пост заявка разбира се. Може направо да погледнеш 3-тия отговор като ориентир.