translator

  1. killar4eto

    [Release] TranslateUI

    Малко проектче за 15 - 20 минути. Става дума за UI translator. Върви под Chrome, Firefox, Opera, Opera GX & new Edge. Няколко варианта са написани, всички вървят, ползвайте на воля :) Линк: https://github.com/killar4eto/TranslateUI TranslateUI