item

  1. LasTCursE

    [Guide] Item Manipulation 97d

    След като си играх цял ден да дешифрирам кое как работи (и с assistance от @RaFa :)), реших да направя един Guide за хората които може да намерят това полезно. Както може би знаете, всеки итем в играта има свой собствен код които съдържа цялата информация за него (точно 20 символа в HEX...